2001 0623 KMK 01

KMK har et flott bryggeanlegg på Prestøya i Kristiansands byfjord. Her finnes en liten badestrand for barna, sjøbu for samling på kveldene, og klubbhus for arrangementer. Fortøyningsregler er slått opp på oppslagstavla på brygga. Max tillatte båtstørrelse ved bryggeanlegget er 40 fot. Strøm kan tilkobles etter avtale og kun med gul strømledning med påmontert strømmåler. Vannkraner finnes flere steder på brygga, ved dobygg og ved storhytta. 

79196027